Dimensio start

Takhuvar

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. 1985 var vi först på marknaden att lansera kombihuven som blev en succé! Alla huvar är svensktillverkade i vår moderna fabrik i Motala och kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Välj typ av takhuv samt fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv
DELTA-AH

DELTA-AH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRTH

BRTH

Mycket lågt tryckfall och luftriktning åt sidorna

BRBA

BRBA

För stora luftflöden med hög hastighet

BRDJ

BRDJ

För avluft med hög hastighet

BREA

BREA

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRKA

BRKA

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

BRFH

BRFH

Traditionell avluftshuv

BRSF

BRSF

Traditionellt skortsensutseende

DELTA-AD

DELTA-AD

Lågt tryckfall, designutförande

BRDA

BRDA

Dubbel avluftshuv för stora luftflöden

BRVAA

BRVAA

Villahuv

BRBH avluft med backspjäll

BRBH avluft med backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRBH avluft utan backspjäll

BRBH avluft utan backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRLH

BRLH

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

BRTE

BRTE

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

DELTA-UH

DELTA-UH

God vattenavskiljning, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRTE

BRTE

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

BRIH

BRIH

Traditionell uteluftshuv

BRSI

BRSI

Traditionellt skortsensutseende

BRLH

BRLH

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

DELTA-UD

DELTA-UD

Designutförande

BRDI

BRDI

Dubbel uteluftshuv för stora luftflöden

BRBH uteluft

BRBH uteluft

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BREA

BREA

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRKA

BRKA

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

DELTA-KH

DELTA-KH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRKH

BRKH

Traditionell kombihuv

BRSK

BRSK

Traditionellt skorstensutseende

BRVKA

BRVKA

Villahuv

BRVHA

BRVHA

Vägghuv

DELTA-KD

DELTA-KD

Lågt tryckfall, designutförande

OBLIGATORISKT (fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom rekommenderat användningsområde

Ligger inte inom rekommenderat användningsområde

Tyvärr hittades inga passande produkter